Дигитализация на творби

Дигитализацията на творби е от изключитено значение в днешния дигитален и глобален свят.
Тя дава възможност да бъдат създадени висококачествени цифрови копия на картини, скулптори и други произведения на изкуството, които да бъдат представени без физическите ограничения.

С навлизането на блокчейн става възможно и създаването на дигитален сертификат за автентичност (незаменим токен) или още известен като NFT. Това дава възможност на вас, творците, да реализирате своите произведения онлайн, без притеснения за авторските права и сред многократно по-голяма публика.

ЗАГЛАВИЕ

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. 

ЗАГЛАВИЕ

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.