MetAArt Gallery е проект на БМ Вижън – компания акцентираща върху иновативните подходи за промотиране на културата и наследството на България от над 8 години.
В последните 5 години фокусът ни е върху използването на Виртуалната (VR) и Добавена реалност (AR) с цел по-атрактивно и въздействащо презентиране на изкуството, културата и историята на дестинации в България и чужбина.