Biliana K.

Biliana K. е български творец-новатор работещ от десетилетия в Швейцария.
Тя въвежда терминът “рециклиране на данни” в изкуството и патентова своя метод в САЩ.
В основата на нейните произведения е “вторият живот” на дигиталната маса. Последните й творби са многослойни дигитални активи представени в Метавселената. 

Идеята е, че данните могат да бъдат рециклирани и превърнати в цифрова/дигитална
маса и цифрови/дигитални частици. Това може да се възприеме като нова материя,
която може да бъде “изваяна” точно като мрамор. Могат да бъдат създадени уникални 3D структури, холограми или VR пространства, позволяващи на зрителя да се ориентира в
същността на цифровата маса, а не в нейния външен вид.

Тази технология позволява на BILIANA K. да трансформира 100% всеки набор от цифрови данни, независимо от оригиналния му формат и да го рециклира във всеки краен формат, който технологията предоставя като възможност.
Тези уникални 3D обекти, 3D холограми, приложения и VR пространства вече се представят на обществеността като NFT (незаменим токен).
Трансформацията позволява единиците и нулите на цифров набор от данни да бъдат трансформирани в цифрови/дигитални частици – точки с координати x, y и z в напълно абстрактно пространство.

БИЛЯНА К. въвежда термина Рециклиране на данни в Изкуство.
С най-новия си фокус върху Метавселената, BILIANA K. може да рециклира и трансформира данните в изкуство и да ги пакетира във всеки от желаните крайни формати, описани по-горе. NFT-тата, които създава тя са най-новата абстракция на отделни парчета рециклирани данни,
форматирани в колекционерска единица, като ПРОИЗВЕДЕНИЕ НА ИЗКУТВОТО.

Кой би могъл да си помисли, че можем да имаме емоционална връзка с нашите Данни.

ВИРТУАЛНА

МЕТА ГАЛЕРИЯ

3D експозиция с 3D nft колекция

БМ Вижън създаде за Biliana K метагалерия, представяща нейните творби и идеи,
както и NFT колекция, която е в развитие.
Проектът се състои от 101 NFT – 100 ИНДИВИДУАЛНИ NFT-та и 1 Мастър NFT, което съдържа комбинираните данни от 100-те NFT-та.
NFT-тата предтсавляват lowpoly 3D модели на човешки фигури, заобиколени от данни,
превърнати в цифрови/дигитални масови частици. 

СТРУКТУРА НА ПРОЕКТА:

Проектът представлява 3-слойна ТВОРБА:
– ИНДИВИДУАЛНО NFT (от #001 до #100) – lowpoly 3D изображения на човешки фигури, заобиколени от техните данни;
– ПОДСЛОЙ – заключеното съдържание на ИНДИВИДУАЛНОТО NFT – динамичен контейнер с данните на всеки притежател на NFT, превърнат в произведение на изкуството от Biliana K;
– NFT #101, който е MASTER NFT – дигитална скулптура, създадена от частиците данни на всичките 100 индивидуални NFT-та.
Неговото заключено на този етап съдържание – подслоят –  съдържа THE MASTER ARTWORK – дигитална творба, съдържаща в себе си елементи от подслоевете на 100те NFT-та.

Посетете галерията